Warsztaty

PILATES BOARD

pilates board w wykonianiu Magdaleny Kowalskiej

WARSZTATY W TOKU