SZKOLENIE PILATES NA MATACH

Szkolenie przeznaczone jest dla instruktorów fitness, trenerów personalnych, fizjoterapeutów i innych osób związanych z / lub zainteresowanych branżą fitness.

Po ukończeniu pełnego szkolenia (4 etapy) oraz otrzymaniu certyfikatu, uczestnik będzie gotowy do samodzielnego prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych Pilates na Macie.

Kontynuacją szkolenia na matach, dla osób zainteresowanych poznaniem całości metody, będą szkolenia na sprzęcie: Reformer, Cadillac, Krzesło, Beczka oraz warsztaty Pilates Arcs i Pilates Orbits.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest:
a) wykształcenie kierunkowe lub

b) ukończenie kursu anatomii sportowej + doświadczenie w branży fitness / aktywne uczestnictwo w zajęciach Pilates (przynajmniej 3 miesiące)

baner pilates na matach szkolenie w Fizjopilates

ETAPY SZKOLENIA

1
podstawy oraz poziom 1 + 2
2
poziom 2 + 3
3
poziom 4 + 5
4
Pilates z małymi przyrządami

* W klasycznym Pilatesie jest 5 poziomów sprawności fizycznej

TERMINY ZJAZDÓW

1 etap

1 – 2 marca 2019

2 etap

12 – 13 kwietnia 2019

3 etap

25 – 26 maja 2019

4 etap

28 – 29 czerwca 2019

Egzamin końcowy – 27 lipca 2019*

*egzaminy zdawane po 27 lipca 2019 są dodatkowo płatne – 150 zł każdy

 Koszt szkolenia: 650 zł / etap

(szkolenie, obserwacje, 1 konsultacja z prowadzącym)

By zaliczyć każdy etap należy ukończyć (oprócz szkolenia):

– 10 godzin obserwacji
– 10 godzin ćwiczeń samodzielnych
– 14 godzin ćwiczeń grupowych (dodatkowo płatne, wg cennika)*
– 6 godzin ćwiczeń indywidualnych (dodatkowo płatne)*
– 10 godzin zajęć dodatkowych (video, książki, internet)
– zdać egzaminy praktyczne (sprawność własna oraz egzamin z uczenia – płatne 100 zł każdy) oraz teoretyczny po każdym etapie

*Uczestnicy szkolenia na czas jego trwania mają 10% zniżkę na zajęcia indywidualne i grupowe.

W czasie całego szkolenia należy udzielić 30 lekcji i opisać je do wglądu prowadzącego.
Przed każdym kolejnym zjazdem odbędzie się egzamin sprawnościowy i krótki test teoretyczny.

CERTYFIKAT

W celu uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia należy zdać egzaminy końcowe (praktyczny i teoretyczny)

PROWADZĄCY

Małgorzata Podgórska

CERTYFIKOWANA instruktorka metody Pilates, fizjoterapeutka 

Jest certyfikowaną przez międzynarodową organizację PMA (Pilates Method Alliance) instruktorką metody Pilates.

ASYSTENT

Magdalena Kowalska

instruktorka Pilates w Fizjopilates Studio,
trener personalny

Więcej informacji na temat szkolenia: fizjopilates@gmail.com lub 510 063 809