Szkolenia sprzęt

Szkolenia Comprehensive są prowadzone zgodnie z wymogami NPCP (dawniej PMA) i przygotowują do zdania egzaminów NPCP Mat oraz/lub NPCP Comprehensive (wymagana biegła znajomość języka angielskiego) i uzyskania międzynarodowych certyfikatów.

(1 zjazd = 1 dzień szkoleniowy = 8h):

Reformer
4 zjazdy szkoleniowe: 
 
zjazd I – poziom intro, I – Beginner i II – Beginner/ Intermediate 
zjazd II – poziom III – Intermediate
zjazd III – poziom IV – Intermediate/ Advanced
zjazd IV – poziom V – Advanced
 
Krzesło
3 zjazdy szkoleniowe: 
 
zjazd I – poziom intro, I – Beginner i II – Beginner/ Intermediate 
zjazd II –  poziom III – Intermediate i IV – Intermediate/ Advanced
zjazd III – poziom IV – Intermediate/ Advanced i V – Advanced
 
 
Cadillac
3 zjazdy szkoleniowe: 
 
zjazd I – poziom intro, I – Beginner i II – Beginner/ Intermediate 
zjazd II –  poziom III – Intermediate i IV – Intermediate/ Advanced
zjazd III – poziom IV – Intermediate/ Advanced i V – Advanced
 
Beczka 
1 zjazd szkoleniowy – Beginner/ Advanced
 
Spine Corrector + Foot Corrector + Toe Corrector
1 zjazd szkoleniowy – Beginner/ Advanced
 
W celu uzyskania certyfikatu, w ramach zaliczenia każdego poziomu, oprócz udziału w szkoleniu, student zobowiązany jest odbyć obserwacje, praktykę własną, nauczanie i egzaminy.

Wykłady - w Studio lub online (opcjonalnie):

  • Historia, budowa, typy i zastosowanie sprzętu
  • Modyfikacje, przeciwwskazania, progresja i metodyka nauczania ćwiczeń

oraz:

  • Obserwacje (student obserwuje lekcje prowadzone przez doświadczonego nauczyciela)
  • Nauczanie (lekcje prowadzone z klientem, opisane do wglądu prowadzącego oraz lekcje prowadzone w obecności doświadczonego nauczyciela)
  • Praktyka własna (ćwiczenia własne na macie lub sprzęcie, opisane do wglądu prowadzącego)
  • Egzaminy: Egzamin z nauczania, egzamin z praktyki własnej, egzamin teoretyczny

Informacje uzupełniające:

  • Szczegółowy program i wymagania dotyczące zaliczenia każdego z modułów, przesyłane są osobom zainteresowanym drogą mailową
  • Ukończenie pełnego szkolenia Mata + Sprzęty (łącznie ponad 460 h edukacji), uprawnia do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu NPCP (dawniej PMA) Comprehensive – egzamin w języku angielskim