Szkolenia mata

Szkolenia Mata są prowadzone zgodnie z wymogami NPCP (dawniej PMA) i przygotowują do zdania egzaminów NPCP Mat oraz/lub NPCP Comprehensive (wymagana biegła znajomość języka angielskiego) i uzyskania międzynarodowych certyfikatów.

4 zjazdy szkoleniowe (1 zjazd = 1 dzień szkoleniowy = 8h):

zjazd I – poziom intro, I – Beginner i II – Beginner/Intermediate 
zjazd II – anatomia oraz klasyczne ćwiczenia z Pilates Magic Circle
zjazd III – poziom III – Intermediate i IV – Intermediate/Advanced
zjazd IV – poziom IV – Intermediate/Advanced i V – Advanced
 
*zjazd V – opcjonalny – małe przyrządy (Magic Circle, foam roller, duża piłka, mała piłka, taśma theraband, kijek, ciężarki)
 
W celu uzyskania certyfikatu, w ramach zaliczenia każdego poziomu, oprócz udziału w szkoleniu, student zobowiązany jest odbyć obserwacje, praktykę własną, nauczanie i egzaminy.

Wykłady - w Studio lub online (opcjonalnie):

  • Historia i założenia metody Pilates
  • Anatomia (osobny moduł)
  • Modyfikacje, przeciwwskazania, progresja i metodyka nauczania ćwiczeń

oraz:

  • Obserwacje (student obserwuje lekcje prowadzone przez doświadczonego nauczyciela)
  • Nauczanie (lekcje prowadzone z klientem, opisane do wglądu prowadzącego oraz lekcje prowadzone w obecności doświadczonego nauczyciela)
  • Praktyka własna (ćwiczenia własne na macie lub sprzęcie, opisane do wglądu prowadzącego)
  • Egzaminy: Egzamin z nauczania, egzamin z praktyki własnej, egzamin teoretyczny

Informacje uzupełniające:

  • Szczegółowy program i wymagania dotyczące zaliczenia każdego z modułów, przesyłane są osobom zainteresowanym drogą mailową
  • Ukończenie pełnego szkolenia Mata (4 moduły = łącznie ponad 120 godzin edukacji) uprawnia do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu NPCP Mat (dawniej PMA) – egzamin w języku angielskim