Schedule

WROCŁAW

MONDAY

18:00 Pilates – Medical (55min)
Małgorzata Szymczyk
19:00 Pilates for 
Beginners (55min)
OPEN CALL – JOIN NOW
Katarzyna Winkowska

TUESDAY

7:30 Pilates – Trio: Reformer / Chairs (55min)
Magdalena Kowalska
17:00 Pilates – General group  (55min)
Magdalena Kowalska
19:00 Pilates – General group  (55min)
Katarzyna Winkowska

WEDNESDAY

18:00 Pilates – Medical (55min)
Małgorzata Szymczyk
19:30 Pilates for Beginners (55min)
OPEN CALL – JOIN NOW
Karolina Kobyłka

THURSDAY

7:30 Pilates – Trio: Reformer / Chairs (55min)
Magdalena Kowalska
17:00 Pilates – Intermediate group (55min)
Magdalena Kowalska
19:00 Pilates – Intermediate group (55min)
Magdalena Kowalska

FRIDAY

9:00 Pilates – Intermediate group (55min)
Magdalena Kowalska
19:00 Pilates – General group  (55min)
Katarzyna Winkowska

WAŁBRZYCH

MONDAY

18:00 Pilates + Stretching (55min)
Małgorzata Podgórska
19:15 Pilates – Intermediate group (55min)
Małgorzata Podgórska

WEDNESDAY

17:00 Pilates – Healthy Spine 
Małgorzata Podgórska
19:15 Pilates – Intermediate group (55min)
Małgorzata Podgórska
pilates szarfa

INSTRUCTORS